Rusya'daki Türk inşaat şirketlerine uzmanlardan önemli uyarılar
 
USD/RUB: 11,56    EURO/RUB: 73,23    TL/RUB: 20,95
 
HAVA DURUMU
Click for Moscow, Russia Forecast
Moskova
Click for Saint Petersburg, Russia Forecast
St.Petersburg
Click for Istanbul, Turkey Forecast
İstanbul
Click for Ankara, Turkey Forecast
Ankara
Click for Antalya, Turkey Forecast
Antalya
Click for Kazan, Rusya Federasyonu Forecast
Kazan
Söyleşi | Haber detay
Rusya'daki Türk inşaat şirketlerine uzmanlardan önemli uyarılar
Uzmanlar, Rusya’da faaliyet gösteren inşaat firmalarının, 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girecek önemli değişikliklere dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor. Moskova merkezli Türk şirketi RosCo Consulting & Audit yetkililerinin, inşaat sektörü ve SRO (Öz Düzenleyici Kuruluş) belgesindeki değişiklikler konusunda TurkRus.com’a verdiği bilgileriin ilk bölümünü geçen ay okurlarımızla şu linkte paylaşmıştık.

Bugün de firmaların 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren dikkat etmeleri gereken mevzuat değişikliklerinin ikinci kısmını paylaşıyoruz: 

SRO’da bölge üyeliği

Rusya Federasyonu Şehir Planlama Kanununda yapılan değişiklikle, inşaat sektöründeki SRO üyeleri, SRO’nun kaydolduğu RF bölgesinde kayıtlı olmalıdır.  
SRO’da bölgesel üyelik sadece inşaatçıları kapsar. 

Önemli!

Bunun anlamı, 1 Temmuz 2017 tarihine kadar inşaat şirketlerinin bölgelerarası SRO üyeliğinden çıkıp bölgede kayıtlı SRO’ya üye olmak zorunda olmaları gerekmektedir.
Yani, herhangi bir inşaat şirketi ile üye olduğu SRO’nun farklı bölgelerde kayıtlı olmaları durumunda, 1 Temmuz 2017 tarihi itibariyle böyle bir şirket otomatik olarak SRO üyeliğini yitirir.
 
 
“Kendi” bölge SRO’su nasıl bulunacak?

Bölge SRO’suna geçmek için şirket aşağıdaki işlemleri yapmalıdır:

1. adım.  1 Aralık 2016 tarihinden geç olmamak şartıyla bu tür şirketler, şirketin kaydolduğu bölgede bulunan SRO’ya geçişini yapmak üzere çıkış tarihini (1 Temmuz 2017’den geç olmamak şartıyla) belirterek ilgili SRO’dan gönüllü olarak çıkma başvurusunu sunacaklardı. 

2. adım. 1 Temmuz 2017 tarihine kadar her şirket “kendi” bölge SRO’suna üyelik başvurusunu sunmak zorundadır.

Önemli!
1 Nisan 2017 itibariyle inşaat şirketinin kaydolduğu bölgede hiç bir SRO bulunmaması durumunda, şirket 1 Nisan 2018 tarihine kadar üyeliğini yaptırmak üzere komşu bölgenin SRO’suna başvurabilir.

3.adım. 1 Eylül 2017 tarihinden geç olmamak şartıyla şirket “eski” SRO’suna dilekçe yazıp üyelik aidatının “kendi” SRO’sunun tazminat fonuna aktarılmasını talep edecek. Dilekçesine inşaat şirketinin “kendi” SRO’suna üye olduğuna dair kanıtlayıcı belgeler eklenecektir (191-FZ Kanunun 3.3. maddesinin 13. fıkrası). 

“Eski” SRO, aldığı dilekçeye dayanarak 7 iş günü içerisinde parayı bölge SRO’sunun hesabına aktarmak zorundadır.  

Bütün tebliğler ve dilekçeler taahhütlü mektup vasıtasıyla veya “elden” teslim edilmek üzere SRO’ya iletilecektir. 
 
Ulusal uzmanlar sicili

1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe giren RF Şehir Planlama Kanunun 55.5-1. maddesi uyarınca, jeoteknik araştırma, mimari ve inşaat alanında projelendirme yapan uzmanlar veya inşaat uzmanları için ulusal sicil kaydı öngörülmüştür.

Bu tür sicilin yürürlüğe girmesi, ulusal SRO birlikleri sayesinde gerçekleştirilecektir.

Belirtilen uzmanlar için öngörülen asgari talepler aşağıda sıralanmıştır:

- inşaatta uzmanlık alanına, mesleğine veya hazırlık alanına göre yüksek eğitim diplomasına sahip olması; 
- sabit tesislerin inşaatı, renovasyonu, büyük onarımı ile ilgili işleri yapan şirketlerde mühendis sıfatıyla en az 3 yıllık iş tecrübesinin olması; 
- inşaatta uzmanlık alanına, mesleğine veya hazırlık alanına göre en az 10 yıllık toplam iş tecrübesinin olması;
- en az her beş yılda bir kez inşaatta hazırlık alanına göre mesleki yetkinleştirme eğitimlerine katılmış olması; 
- çalışma iznin bulunması (yabancı uyruklu vatandaşlar için).

RF Şehir Planlama Kanunun yeni 55.5-1. maddesinde inşaat alanında uzmanların yükümlülükleri belirtilmiştir.
 
Uzmanların görev tanımları:

Jeoteknik araştırma, mimari ve inşaat projelendirme uzmanların görev tanımları arasında aşağıdakiler yer almaktadır (RF Şehir Planlama Kanunun 55.5-1. maddesinin 3. fıkrası):
İnşaat alanındaki uzmanların görev tanımları arasında aşağıdakiler yer almaktadır (RF Şehir Planlama Kanunun 55.5-1. maddesinin 5. fıkrası): 
- jeoteknik araştırmalar ve sabit tesis inşaatı ile ilgili projelendirmenin yapılması için şartnamelerin hazırlanması ve onaylanması;
- sabit tesis inşaatında proje dokümantasyonun giriş kontrolünün organize edilmesi;
 
- jeoteknik araştırmaların yapılması, proje dokümantasyonun hazırlanması ve bu tür işleri yapacak kişilerin seçilmesi için işi yapacak kişilerin seçilmesi ile ilgili seçim kriterlerinin belirtilmesi, ve bu tür işleri yapacak kişilerin faaliyetlerinin koordinasyonu ile ilgili kriterlerin belirtilmesi;
- sabit tesisin inşaatı, renovasyonu, büyük tamiratı sırasında inşaat kontrolünün operatif planlanması, koordinasyonu, organizasyonu ve uygulanması;
- jeoteknik araştırma, proje dökümantasyonu hazırlama işleriyle ilgili iş sonuçlarının sunulması, onaylatılması ve kabul edilmesi;
- ilgili dokümanlar üzerinde imza atma hakkı ile sabit tesisin inşaatı, renovasyonu, büyük tamiratı, sabit tesis elemanlarının, bölümlerinin ve konstrüksyonlarının inşaatı, mühendislik alt yapı tesisatlarına ait bölümlerin ve konstrüksyonların inşaatı sırasında tamamlanan işlerin ve belirli iş aşamalarının kabulü;
- jeoteknik araştırma, proje dökümantasyonu hazırlama işleriyle ilgili iş sonuçlarının onaylanması.
- belgelerin imzalanması (sabit tesisin kabul tutanağı, inşaatı veya renovasyonu tamamlanmış sabit tesisin teknik düzenleyici evraklara uygunluğunu teyit eden belgeler, inşaatı veya renovasyonu tamamlanmış sabit tesisin proje dokümantasyonuna uygunluğunu teyit eden belgeler, inşaatı veya renovasyonu tamamlanmış sabit tesisin alt yapı mühendislik tesisatının genel alt yapı şebekelerine bağlanması (teknolojik bağlanma) için teknik şartnamelere  uygunluğunu teyit eden belgeler).
 
Tazminat fonun oluşturulması

1 Temmuz 2017 tarihine kadar SRO’lar zararın tazminatı için tazminat fonunu, sözleşme yükümlülüklerini garanti eden tazminat fonunu kurup bu fonlarda biriken paraları özel banka hesaplarında yerleştirmelidir . Fonda biriken paralar, bir inşaat şirketinin mesleki faaliyeti sırasında üçüncü kişilerin uğradığı zararlarının tazmin edilmesi için kullanılacaktır.
SRO’nun zararın tazminatı için tazminat fonunun, sözleşme yükümlülüklerini garanti eden tazminat fonunun kuruluş süreci yürürlükte olan mevzuatla süre olarak net bir şekilde sınırlandırılmıştır
 
Zarar tazminatı fonun ve sözleşme yükümlülüklerini garanti eden fonun miktarları 
1 Temmuz 2017 tarih itibariyle RF Şehir Planlama Kanunu 55.16. maddesi uyarınca, jeoteknik araştırma veya inşaat ve mimari projelendirme alanında faaliyet gösteren bir SRO üyesi için tazminat fonu miktarları aşağıdaki gibi belirtilmiştir:
 
SRO üyesinin sorumluluk seviyesi
İşlerin bedeli / jeoteknik araştırma, proje dokümantasyonu hazırlama sözleşmesine göre yükümlülüklerin azami miktarı aşağıdakilerden büyük olmaması şartıyla:
Tazminat fonuna yapılacak ödemenin asgari miktarı 
 
Zarar tazminatı için
Sözleşme yükümlülüklerin garantisi için 

Birinci
25 mln Ruble
50 bin Ruble
150 bin Ruble
İkinci
50 mln Ruble
150 bin Ruble
350 bin Ruble
Üçüncü
300 mln Ruble
500 bin Ruble
2,5 mln Ruble
Dördüncü
300 mln Ruble ve fazlası
1 mln Ruble
3,5 mln Ruble
 
1 Temmuz 2017 tarih itibariyle sabit tesis inşaatı, renovasyonu, büyük tamiratı alanında faaliyet gösteren bir SRO üyesi için asgari ödeme miktarları aşağıdaki gibidir:
 
SRO üyesinin sorumluluk seviyesi
İşlerin bedeli / sabit tesis inşaatı, renovasyonu, büyük tamiratı sözleşmesine göre yükümlülüklerin azami miktarı aşağıdakilerden büyük olmaması şartıyla:
Tazminat fonuna yapılacak ödemenin asgari miktarı
 
 
Zarar tazminatı için
Sözleşme yükümlülüklerin garantisi için 
Birinci
60 mln Ruble
100 bin Ruble
200 bin Ruble
İkinci
500 mln Ruble
500 bin Ruble
2,5 mln Ruble
Üçüncü
3 milyar Ruble
1,5 mln Ruble
4,5 mln Ruble
Dördüncü
10 milyar Ruble
2 mln Ruble
7 mln Ruble
Beşinci
10 milyar Ruble ve fazlası
5 mln Ruble
25 mln Ruble
 
SRO üyelik düzenini ihlal eden şirketler ve bireysel girişimciler için öngörülen idari sorumluluk 

Jeoteknik araştırma, proje dokümantasyonun hazırlanması, sabit tesis inşaatı, renovasyonu ve büyük tamiratı ile ilgili işlerin SRO üyesi olmayan bir şahıs tarafından yapılması durumunda, ve böyle bir işin yapılması için SRO üyeliğinin şart olduğu durumunda, bu durum 40 bin ile 50 bin Ruble arasında bir idari cezanın uygulanmasına sebep olur. 

Şehir inşaatı ile ilgili mevzuatında hizmeti temin edenlerin rekabetçi bir yöntemle seçildiği jeoteknik araştırma, proje dokümantasyonun hazırlanması, sabit tesis inşaatı, renovasyonu ve büyük tamiratı ile ilgili işleri yapabilen şahıslar için öngörülen taleplerin ihlal edilmesi durumunda ise, 30 bin ile 40 bin Ruble arasında bir ceza uygulanacaktır. İhlalin tekrarlanması durumunda, 40 bin ile 50 bin Ruble arasında bir ceza ile 90 güne kadar süreyle faaliyetlerin durdurulması gibi bir idari yaptırım uygulanacaktır.

Sonuç olarak,

Bölge SRO’suna üye olmak zorunda olmayan ve şu anda SRO üyesi olanlar ne yapmalı? 

Yukarıda belirtildiği gibi, 1 Aralık 2016 tarihine kadar SRO üyeleri  üyeliğinin korunması ile ilgili SRO’yu yazılı olarak bilgilendirmelilerdi. 

İnşaat şirketleri, bölge SRO’suna gönüllü olarak üye olabilirler. Toplam 3 milyon Ruble’den yüksek tutarlı inşaat yapım sözleşmelerinin imzalanması planlanıyorsa, bunu yapmakta fayda var.  

Veya bölge SRO’suna üye olmamak. Bu durumda, “eski” SRO’da üyeliğini sona erdiren ve “yeni” bölge SRO’sunda üyeliğini yaptırmayan şirketler, tazminat fonundan paralarının iadesi için 2021 yılına kadar dilekçe sunmalıdır.  
 
Ayrıntı bilgi için: 
 
10.7.2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paylaş
İlgili Haberler
ANKET
Türk inşaatçıların son yıllarda Rusya'daki durumu sizce nasıl?


 
©Copyright Turkrus.com - All Rights Reserved Kalemizi & 3C Bilişim